בחזרה וקדימה ליסודות!

חינוך להבנה והנעה להבנה

להורדת המאמר

מטרת הסביבה החינוכית המתוכננת היא לטפח הבנה והנעה להבנה של תכנים בעלי ערך – תכנים המסייעים לתלמידים ולבוגרים להבין טוב יותר את העולם ואת עצמם.

המאמר פורסם בפרק בספר "חזונות חינוך בשישה צעדים", רסלינג, 2023