בחזרה וקדימה ליסודות!

הוראה לשם הבנה והנעה להבנה

להורדת המאמר

בתי הספר כיום נוטים לאמץ "טרנדים" חינוכיים כגון מיינדפולנס, חדרי בריחה, חללי מייקרים וִמשחוק, ולהשתמט מהשגת יסודות ההוראה, תכליותיה הפנימיות – הבנה והנעה להבנה. כדי לחזור ולהתקדם אל התכליות היסודיות של ההוראה, המאמר מציע תפיסה עיונית ומעשית של הבנה והנעה להבנה.

התפיסה הראשונה ממשיגה הבנה כייחוס וכביצוע. כייחוס ההבנה היא יצירת זיקות בין הדבר שמבקשים להבין, מושג או תופעה, לבין דברים אחרים – מושגים או תופעות. כביצוע ההבנה היא יכולת לחשוב עם ידע – לעשות ביצועי הבנה. יש מתח מושגי בין שתי ההמשגות הללו של הבנה, אך הן יכולות גם להשלים זו את זו ולקדם את ההוראה להבנה ולהנעה להבנה.

התפיסה השנייה מיישמת את תאוריית ההכוונה העצמית על הנעה להבנה. הנעה להבנה היא הנעה אוטונומית ואותנטית – היא נחווית כביטוי חופשי של עצמיותו של המבין. המאמר גם מראה שהבנה והנעה להבנה אינן ממלכות נפרדות – קוגניציה ומוטיבציה. בכל הבנה גלומה הנעה להבנה ובכל הנעה להבנה גלומה הבנה. תכלית המהלך המושגי הזה היא לסייע להוראה לחזור ולהתקדם למטרה המהותית שלה.

המאמר פורסם ביורם הרפז ונעם יצחקי, גילוי דעת, גיליון מספר 18, קיץ 2021, עמ׳ 13-36