הגיונות סותרים ב"הגיונות הסותרים"

עיון ביקורתי במחשבת החינוך של צבי לם

להורדת המאמר

המאמר בוחן באופן ביקורתי את התאוריה החינוכית של צבי לם — בעיקר את זו שפותחה בספרו החשוב ביותרההגיונות הסותרים בהוראה(1972) — וחושף "מתחים פנימיים" ו"מתחים חיצוניים". המתחים מן הסוג הראשון מתייחסים לסתירות הנוגעות לרעיון התאורטי־מעשי המרכזי של ההגיונות — ההוראה כפעילות דיאלקטית; והמתחים מן הסוג השני מתייחסים לאי־הלימה של התאוריה למציאות ולהגות הפוסטמודרניות. המאמר טוען שהמתחים משני הסוגים אינם שוללים את תוקפה של התאוריה, אך מאתגרים אותה ומזמינים שכלול מושגי שלה.

המאמר פורסם בגילוי דעת, גיליון מספר 13, אביב 2018, עמ׳ 41-73