חינוך והוראה בתוכנית היל״ה – לקראת אקולטורציה הומנית

תכנית היל"ה מחשבת מחדש מסלול פדגוגי

להורדת המאמר

בשנתיים האחרונות מָחשבת תכנית היל"ה מסלול חינוך מחדש. מורים ומחנכים בתכנית שואלים בהתכנסויות שונות מהו היעד העיקרי של התכנית ומהו המסלול הטוב ביותר להגיע אליו. שאלה יסודית זו מפגישה אותם עם עובדה יסודית, שאותה חשפו והבהירו צבי לם והוגי חינוך אחרים: לחינוך אין מטרת־על אחת, אלא שלוש מטרות־על שונות; אין חינוך אחד, אלא שלושה "חינוכים" שונים – וצריך לבחור באחד מהם!

המאמר פורסם ביורם הרפז ופיני טל, חינוך והוראה בתוכנית היל״ה