חינוך מחפש את 'המאה ה-21' הערת שוליים למאמרה של ענת זוהר

לחינוך אין דימוי של המאה ה-21, למרות שהוא אוהב לומר "החינוך של המאה ה-21", משום שאין נקודת מבט חדורת מטרה להסתכל על המאה ה-21.

להורדת המאמר

ענת זוהר חוזרת לשאלת היסוד של החינוך שניסח הרברט ספנסר לפני מאה ועשרים שנים: "מהו הידע בעל הערך הרב ביותר?" — ידע שיש ללמד בבית הספר. זוהר שואלת: מהו הידע בעל הערך הרב ביותר במאה ה-21 וכיצד יש ללמד וללמוד אותו?
אני מבקש לנצל את זכות התגובה שניתנה לי כדי להעיר הערת שוליים למאמר, שעם רובו ככולו אני מסכים; ברצוני להעיר על השימוש התכוף שמאמר זה עושה בצירוף ‘המאה ה-21'. ספרים, מאמרים, הרצאות ונאומים רבים בתחום החינוך מרבים להשתמש בצירוף הכובש ‘המאה ה-21'. מדוע השיח של החינוך מרבה להשתמש בצירוף זה? מה הוא מקווה להשיג באמצעות ‘המאה ה-21'?

המאמר פורסם במידע, ידע ודעת: הדנ״א של החינוך. שלמה בק. עמ׳ 114-125