הצעה לחינוך הומניסטי-אתאיסטי

לקראת חוק חינוך ממלכתי-חילוני: מניפסט הומניסטי-אתיאיסטי

להורדת המאמר

באחת הפגישות של הוועדה לבחינת מצבו של החינוך הממלכתי, שכינסה תנועת "פנימה", הוטלו – על משתתפים אחדים "שיעורי בית": "נסחו הצעה לחוק חינוך ממלכתי חילוני במתכונת חוק חינוך ממלכתי". באותם ימים פרסם כתב העת עיונים בחינוך "קול קורא" למאמרים המתייחסים להשפעת "המשבר הפוליטי" על החינוך… ופתאום פרצה מלחמה. שוב הופתענו ממה שהיה צפוי. "המלחמה היא עניין טוטלי, החודר לכל תא של רקמת החיים החברתיים ומשתלט על כל ממד – בהווייתו של היחיד. המלחמה גורפת עמה הכול ועם הכול את החינוך", כתב צבי לם בפתח ספרו מלחמה וחינוך. המלחמה אכן גרפה הכול. דברים שהיו פעם יומיים – לפני יום – חשובים ודחופים איבדו מחשיבותם ומדחיפותם, ובהם המחאה נגד ניסיונה של הממשלה לבצע הפיכה משטרית והשפעותיה על החינוך. עם זאת, המסה להלן, המנסה לענות על הדרישות טרום – מלחמה של תנועת "פנימה" וכתב העת עיונים בחינוך, עוסקת בסוגיה מהותית מטרות החינוך. סוגיה זו תעסיק אותנו, ואף ביתר שאת, גם לאחר המלחמה. מלחמות מחזירות חברות, ובכללן את החינוך, לסוגיות המהותיות של חייהן. עם זאת, צירפתי, לבקשת העורך, נספח המתייחס למלחמה.

המאמר פורסם בעיונים בחינוך, גיליון מספר 24, אפריל 2024, עמ׳ 565-575