תוכנה חדשה, חומרה ישנה

אתגר החינוך במאה ה־21

להורדת המאמר

בעוד שהחֹומרה של החינוך — בית הספר על כל הסדירויות הארגוניות שלו — פועלת כרגיל מאז הופעתו של בית הספר המודרני במאה ה־19, התוכנה של החינוך — תוכנם של מושגי החינוך המכוננים — השתנתה באופן יסודי. האתגר של החינוך במאה שלנו הוא להמציא חומרת חינוך חדשה התואמת לתוכנת החינוך החדשה.

המאמר פורסם ביורם הרפז, גילוי דעת, גיליון מספר 21, קיץ 2023, עמ׳ 141-156