פרט אחד קטן: מטרת החינוך

המאמר מבקר את "דוח דברת" על כך שאין בו ניסיון להגדיר את מטרת החינוך

להורדת המאמר

"התוכנית הלאומית לחינוך" שהפיקה ועדת דברת עוסקת בדברים רבים וחשובים – בארגון מנהל החינוך, בשיטת התקצוב, במבנה שכר המורים, במוסדות להכשרת מורים, במדידת הישגים ועוד. היא אינה עוסקת בפרט אחד קטן – במטרת החינוך. ללא הפרט הזה כל העיסוקים האחרים הם חסרי משמעות. זהו עניין לוגי פשוט: כאשר לא יודעים מה המטרה, לא יכולים לתכנן את האמצעים להשגתה. ועדת דברת תכננה אמצעים ללא מטרה. אמנם בחלק השני של "התוכנית" יש תת- פרק בשם "מטרות החינוך – מצפון ערכי וחינוכי" (עמ' 56-55 ), המצטט את אחת עשרה מטרות החינוך כפי שנוסחו בחוק החינוך הממלכתי, אך ברור שמטרות אלה לא נידונו ברצינות על ידי הוועדה. אילו הועדה הייתה דנה בהן ברצינות היא הייתה מגלה שהן הכרזות כלליות נטולות הכוונה מעשית, וכאשר מתרגמים אותן להכוונות מעשיות רואים מייד שהן סותרות זו את זו. בקיצור, ועדת דברת לא שאלה את השאלה העיקרית: מהי מטרת החינוך, או לשם מה אנו דוחקים אנשים צעירים לכיתות בית ספר למשך שתיים עשרה שנים.

המאמר פורסם בארץ אחרת, כסליו-טבת, תשס"ה, עמ' 71-67