גזענות, זהות וחינוך

עמדה גזענית קשורה לזהות ולכן אי אפשר להחליף אותה בקלות; לזהותו של הגזען יש לגשת בהתחשבות ובזהירות

להורדת המאמר

הגזענות בחברה הישראלית ובבתי הספר הגיעה לרמה כזאת שאי אפשר להשאירה ליוזמתם של מורים יחידים. אם בית הספר רוצה להשפיע על עמדותיהם של התלמידים, עליו לשנות אוריינטציה אידאולוגית-פדגוגית ולהפוך מבית ספר של סוציאליזציה לבית ספר של אקולטורציה ביקורתית

המאמר פורסם בהד החינוך,
פ”ט, 02, דצמבר 2014, עמ’ 20-25