חינוך טכנולוגי הומניסטי על אופניים

מודל לתוכנית לימודים

להורדת המאמר

מטרת החינוך במוסדות החינוך הטכנולוגי של רשת עתיד היא להצמיח בני אדם נבונים וטובים. נבונים: משכילים, שקולים, סקרנים, מבינים את ההקשר; טובים: מתחשבים, נדיבים, מעורבים, פועלים לקידום הטוב הכללי. הגדרת המטרה במונחים כלליים כאלה מבקשת להעביר מסר: מטרת החינוך שלנו היא מטרתו המקורית והמהותית ביותר של החינוך; מטרתנו היא חינוכית – ולא כלכלית, לאומית, ביטחונית או אחרת. החינוך שלנו, במונחיו של צבי לם, "מופקד על האנושי שבאדם"; ובמושגיו של עמנואל קאנט, אצלנו האדם – התלמיד – הוא תכלית לעצמה, ולא רק אמצעי לחיזוק הכלכלה, הביטחון, החוסן הלאומי או אינטרס מדינתי אחר. החינוך הטכנולוגי שאנחנו מצדדים בו הוא על כן חינוך טכנולוגי-הומניסטי.

המאמר פורסם ב