הזקן והים

המאמר קורא ל"חינוך גדול" – חינוך לאמיתות ולערכים מכונני תרבות

להורדת המאמר

החינוך במובן שאליו אנחנו מתכוונים בכנס הזה – "שובו של החינוך" – דומה ל"דג הגדול" ההוא מהזקן והים של ארנסט המינגוי: דג גדול ומפואר הנטרף בנחישות על ידי כרישים אכזריים, וכל מה שנותר ממנו הוא שלד ענקי, שהדייגים והתיירים שעל החוף מצביעים עליו בתדהמה. מיהו "הדג הגדול"? מיהם הכרישים? מיהו השלד? מיהו הזקן? ומיהו הים? ובעיקר, האם אפשר והאם רצוי להציל את "הדג הגדול" מפני הכרישים הדולקים אחריו? ואם כן, כיצד?

המאמר פורסם בפנים: כתב עת לתרבות, חברה וחינוך, גיליון 36, יוני 2006, הסתדרות המורים, עמ' 15-10