מאמרים / הוראה ולמידה

ניתוח היחסים בין הוראה ולמידה

שם המאמר תמצית המאמר מראה מקום
הוראה מעוררת השראה ההוראה במיטבה יכולה וצריכה להיות פרקטיקה נותנת השראה. פעילות "נותנת חיים". הוראה כזאת יכולה להתקיים רק בהינתן מצוינות, מוסריות ומעורבות הד החינוך, צ׳, 06, ספטמבר 2016, עמ’ 52-55
תנאים ללמידה משמעותית הרוצים בלמידה משמעותית צריכים לתת תנאים חיצוניים לתנאים הפנימיים הד החינוך, פ”ח, 04, אפריל 2014, עמ’ 40-45
למידה משמעותית: מה אפשר לעשות? מהי למידה משמעותית? האם היא אפשרית בבית הספר? מגזין האינטרנט של מכון אבני ראשה "אבני דרך", ינואר 2014
משוב שוטף מקדם למידה טובה למשוב השוטף והמעצב שהמורה נותן כחלק מהדיון בכיתה יש השפעה רבה על התלמיד. כשהמשוב במיטבו הוא מקדם למידה טובה הד החינוך, פ”ז, 04, פברואר 2013, עמ’ 112-115
למה תיאטרון? צריך להחליף את המקצוע הבית ספרי בתחום שבאמצעותו יכולים צעירים להבין את העולם הד החינוך, פ”ו, 05, אפריל 2012, עמ’ 52-55
למידה והוראה: אנליזה של יחסים המאמר מציג שלוש ”מערכות“ ביחסים שבין למידה והוראה הלכה ומעשה בתכנון לימודים, גיליון 21, 2010, עמ’ 246-233
טרגדיה פדגוגית המאמר מנתח את סרטו של לורן קאנטה ”בין הקירות“ הד החינוך, פ”ה, 1, אוקטובר 2010, עמ’ 111-104
מורה טוב: בין הגיונות לאידאולגיות המאמר מגדיר מורה טוב כמורה בעל עמדה מטא-אידאולוגית ואידאולוגית מעוף ומעשה, כתב עת לעיון ולמחקר של המכללה האקדמית לחינוך אחוה, גיליון 13, 2010, עמ’ 16-1
בית ספר של המודל השלישי: קווי מתאר המאמר מציג מתווה לבית ספר שבו תלמידים ממציאים בעיות ומתמודדים אתן הד החינוך, פ”ד, 5, אפריל 2010, עמ’ 103-96
הוראה ולמידה למנהלים ששכחו המאמר מציג תזות על הוראה ולמידה שמנהלים פדגוגיים אמורים לדעת אתר אבני ראשה
הוראה טובה: הגיונות ברוח לם המאמר טוען שהגדרתה של "הוראה טובה" תלויה באידאולוגיה פדגוגית הד החינוך, פ”ב, 7, אוגוסט 2008, עמ’ 65-60
לבנות את החינוך מלמטה המאמר מתאר סביבה חינוכית המספקת תנאים ללמידה טובה הד החינוך, פ”ב, 4, פברואר 2008, 69-64
הוראה ולמידה בקהילת חשיבה גרסה מתוקנת של המאמר ”לקראת הוראה ולמידה בקהילת חשיבה“ יורם הרפז (עורך), הוראה ולמידה בקהילת חשיבה: בדרך לבית ספר חושב, חינוך החשיבה, חוברת 18, מכון ברנקו וייס, ירושלים, ינואר 2000, עמ’, 31-6
הפדגוגיה של השאילה המאמר מציג גישה להוראה המבוססת על שאילת שאלות יורם הרפז (עורך), הוראה ולמידה בקהילת חשיבה: בדרך לבית ספר חושב, חוברת 18, ינואר 2000, עמ' 109-103