מורה טוב: בין הגיונות לאידאולגיות

המאמר מגדיר מורה טוב כמורה בעל עמדה מטא-אידאולוגית ואידאולוגית

להורדת המאמר

המאמר מנסה להגדיר "מורה טוב" בעזרת הגותו של צבי לם. הוא מראה ש"לם המאוחר" הפך את הגיונות ההוראה של "לם המוקדם" לאידאולוגיות של החינוך, ושינה תוך כדי את הגדרתו של מורה טוב. בשלב ההגיונות, מורה טוב הוא מי שמתאים את הגיון ההוראה למצבם של התלמידים, בעוד שבשלב האידאולוגיות מורה טוב הוא מי מתאים את מצב התלמידים להגיון ההוראה (שהפך לאידאולוגיה). המאמר מצדד במה שמשתמע (לדעת כותב המאמר) מ"לם המאוחר": מורה טוב מודע למשמעויות האידאולוגיות של ההוראה ומפתח תכונות הנדרשות על ידי האידאולוגיה שהוא מאמין בה.

המאמר פורסם במעוף ומעשה, כתב עת לעיון ולמחקר של המכללה האקדמית לחינוך אחוה, גיליון 13, 2010, עמ’ 16-1