הוראה טובה: הגיונות ברוח לם

המאמר טוען שהגדרתה של "הוראה טובה" תלויה באידאולוגיה פדגוגית

להורדת המאמר

אין הוראה טובה "סתם"; איכות ההוראה מוגדרת לפי מטרותיה. להוראה יש לפחות שלוש מטרות וכל אחת מגדירה "הוראה טובה" בדרכה שלה. הוראה טובה מודעת לתלותה במטרה ושולטת היטב באמצעי ההוראה הנובעים ממטרה זו

המאמר פורסם בהד החינוך,
פ”ב, 7, אוגוסט 2008, עמ’ 65-60