תנאים ללמידה משמעותית

הרוצים בלמידה משמעותית צריכים לתת תנאים חיצוניים לתנאים הפנימיים

להורדת המאמר

למידה משמעותית היא פעילות בהווה המעצבת מחדש את העבר ואת העתיד למידה משמעותית זקוקה לתנאים פנימיים – מעורבות משימה והבנה למידה משמעותית זקוקה לתנאים חיצוניים – בנייה מחדש של יסודות בית הספר.

המאמר פורסם בהד החינוך,
פ”ח, 04, אפריל 2014, עמ’ 40-45