למידה משמעותית: מה אפשר לעשות?

מהי למידה משמעותית? האם היא אפשרית בבית הספר?

להורדת המאמר

הקדנציה הקודמת במשרד החינוך (סער-שושני) עמדה בסימן מדידה והערכה. המטרה היתה לשפר את הדירוג של מערכת החינוך שלנו בטבלאות של המבחנים הבינלאומיים – מטרה פוליטית בעיקרה, לא פדגוגית. הקדנציה הנוכחית במשרד החינוך (פירון), כך מסתמן, תעמוד בסימן של למידה משמעותית – מטרה פדגוגית; כדאי להתכונן.

נכון, אצלנו הקדנציות קצרות; כל שר מגיע עם אג'נדה שלו ומנהלים ומורים ִאמצו גישה של "גם זה יעבור", אבל בכל זאת כדאי להתכונן – למידה משמעותית היא אג'נדה ראויה. מדוע? משום שלמידה משמעותית היא גם אמצעי וגם מטרה. היא אמצעי ללמידת תכנים בעלי ערך; ובחברת הידע שלנו, חברה שרמת חייה ואיכות חייה תלויות בכושר הלמידה של אזרחיה, היא גם מטרה.

המאמר פורסם במגזין האינטרנט של מכון אבני ראשה "אבני דרך", ינואר 2014