בית ספר של המודל השלישי: קווי מתאר

המאמר מציג מתווה לבית ספר שבו תלמידים ממציאים בעיות ומתמודדים אתן

להורדת המאמר

במהלך שלושת העשורים האחרונים הולך ומתהווה במחשבת החינוך ובעשייה החינוכית מודל חדש למחשבה ולעשייה בחינוך, נכנה אותו בעקבות אחרים "המודל השלישי" (הרפז, 2008). המודל השלישי מבדיל עצמו משני המודלים שקדמו לו – זה המכונה "חינוך ישן" שבו "תוכנית הלימודים במרכז", וזה המכונה "חינוך חדש" שבו "הילד במרכז". המאמר שלהלן מציע הצגה שיטתית של מודל זה, הדגמה וניתוח שלו, ועיון ביקורתי בו.

המאמר פורסם בהד החינוך,
פ”ד, 5, אפריל 2010, עמ’ 103-96