הוראה ולמידה למנהלים ששכחו

המאמר מציג תזות על הוראה ולמידה שמנהלים פדגוגיים אמורים לדעת

להורדת המאמר

מה עושים בבית ספר? הרבה דברים, חלקם גלויים וחלקם סמויים; אך הדבר העיקרי שעושים בבית הספר הוא הוראה ולמידה – המורים מלמדים והתלמידים לומדים. מנהל בית ספר שאינו מבין (במידת האפשר) את שתי התופעות הללו – הוראה ולמידה – ואת היחסים ביניהן, אינו מבין מה עושים בבית ספרו; הוא דומה למנהל מפעל שאינו מבין מה ואיך מייצרים בו. העובדה שיש צורך לחזור על אמת בסיסית זו (מכון אבני ראשה מדגיש אותה בדרכים שונות) מעוררת פליאה. נחזור אפוא שוב: מה שמייחד מנהל בית ספר ממנהל של כל ארגון אחר הוא הדבר שאותו הוא מנהל – תהליכים של הוראה ולמידה. מנהל בית הספר מנהל הרבה דברים אחרים, אך המאמץ העיקרי שלו (יש לקוות) מרוכז בשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בבית ספרו. המאמר שלהלן מציע מבוא תמציתי להוראה וללמידה לאותם מנהלים (שאינם קיימים באמת) ששכחו (עקב לחצן הכבד של המטלות השוטפות) מה הם מנהלים (או אמורים לנהל).

המאמר פורסם באתר אבני ראשה