הוראה ולמידה בקהילת חשיבה

גרסה מתוקנת של המאמר ”לקראת הוראה ולמידה בקהילת חשיבה“

להורדת המאמר

ההכרה שבית הספר המצוי מיצה את עצמו, וכי אין עוד טעם לנסות לשפרו באמצעות מדיניות של "עוד מאותו דבר", חודרת בהדרגה לתודעתם של רבים ממעצבי החינוך בארצות המערב, כשם שהיא חודרת לתודעתם של רבים ממעצבי החינוך בישראל. אכן, מתרבים הסימנים לכך שבית הספר המצוי, "החרושתי", עומד על סף "שינוי יסודי". בית הספר ייאלץ להגמיש את המבנה שלו (ויש שיאמרו כי "בית ספר גמיש" זו סתירה בגוף המושג) ולהתאים עצמו לצרכים המיוחדים של הלומדים ולתפישות חדשות, "כאוטיות" יותר, של למידה והוראה.

המאמר פורסם ביורם הרפז (עורך), הוראה ולמידה בקהילת חשיבה: בדרך לבית ספר חושב, חינוך החשיבה, חוברת 18, מכון ברנקו וייס, ירושלים, ינואר 2000, עמ’, 31-6