מאמרים / חשיבה

ניתוח הספרות המקצועית על חינוך החשיבה

שם המאמר תמצית המאמר מראה מקום
הבנה מרושתת – שיחה לשם הבנה מהי הבנה? מה ראוי להבין? כיצד מלמדים להבנה? להבין הבנה, ללמד להבין: מושגים ומעשים, מכון מופ״ת, 2016
הוראת החשיבה: ההיבט האידיאולוגי הגישות השונות להוראת החשיבה הן תולדה של אוטופיה — דימוי של "האדם המחונך" — ולא של ממצאים קוגניטיביים-אמפיריים גילוי דעת, גיליון 5, אביב 2014, עמ׳ 65-92
הבנה מיוחסת המאמר מציג את הגישות לחינוך החשיבה וממליץ על אחת מהן הד החינוך, פ"ח, 1, אוקטובר 2013, עמ' 30-37
תנו לילד דגים! המאמר מציג את הגישות לחינוך החשיבה וממליץ על אחת מהן הד החינוך, פ"ג, 5, אפריל 2009, עמ' 44-38
לקראת בית ספר מטפח חשיבה המאמר מסביר מדוע בית הספר הרגיל אינו יכול לפתח את החשיבה של התלמידים ומציע תנאים הכרחיים לפיתוח החשיבה אאוריקה: כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה, גיליון 27, אפריל 2009
חינוך החשיבה: בין עיון למעשה המאמר מנסה להסביר את הפער בין תיאוריה לפרקטיקה בתחום חינוך החשיבה ג'אמעה: מחקרים באסלאם, בחינוך, בספרות ובמדעים, גיליון 13, 2009, המכללה לחינוך אלקאסמי, עמ' 470-447
להציל את חינוך החשיבה: לקראת מיפוי מושגי של התחום המאמר מנסה "להציל" את תחום חינוך החשיבה בעזרת מיפוי מושגי שלו דפים, 44, 2007, עמ' 34-11
חינוך החשיבה: מיומנויות נטיות הבנה המאמר מציג שלוש גישות לחינוך החשיבה דוד גורדון (עורך), מקצעות לימוד במבחן: חלופות להוראה הקונבנציונלית בבית הספר, מכון ון ליר בירושלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2006, עמ' 187-150
לא די לחשוב – צריך לחשוב טוב המאמר מציג את הגישות לחינוך החשיבה הד החינוך, פ', 6, פברואר 2006, עמ' 35-28
לקראת ביסוס אונטולוגי של הגישות לחינוך החשיבה המאמר מנסה להסביר מדוע יש שלוש גישות לחינוך החשיבה ולא פחות או יותר מרדכי ניסן ועוד שרמר (עורכים), מעשה בחינוך: קובץ מאמרים לכבוד שלמה פוקס, ירושלים: מוסד ביאליק, 2005, עמ' 416-381
מי שלא שואל – לא יודע המאמר מציג "נס מהיר" – כלי לקריאה עתירת חשיבה ולסיכום שיעור הד החינוך, ע"ח, 10, יוני 2004, עמ' 33-28
גישות משלימות לחינוך החשיבה נופי מחשבת דיוויד פרקינס על חינוך לחשיבה טובה המאמר פורסם כמבוא לספר "דיוויד פרקינס ועמיתים: נופי החשיבה – מאמרים על חינוך לחשיבה טובה", מכון ברנקו וייס, 2000