הבנה מיוחסת

המאמר מציג את הגישות לחינוך החשיבה וממליץ על אחת מהן

להורדת המאמר

מהי הבנה?

להבין דבר מה פירושו לייחס אותו לדבר אחר או לדברים אחרים; רק במערכת יחסים, מתוך קשרים וזיקות, דבר מקבל מובן ונעשה מובן. נגיד שנתקעתם בפקק תנועה ואתם מנסים להבין "מה הולך פה". מה אתם מנסים לעשות? יחסים; אתם מנסים לייחס את הפקק לעובדות אחרות: "הרמזור לא עובד", תאונה בצומת", "עבודות בכביש" וכו'. או נגיד שאתם מנסים להבין מהי דמוקרטיה. מה אתם מנסים לעשות? יחסים; לייחס את המושג "דמוקרטיה" למושגים אחרים: "הפרדת רשויות", "חוקה", "חירויות" וכו'. הבנה חלה על יחסים; יחסים הם החומר שלה. במקום שבו אין יחסים – מקום שבו עובדות ומושגים אינם מתייחסים לעובדות ולמושגים אחרים – אין הבנה.

המאמר פורסם בהד החינוך,
פ"ח, 1, אוקטובר 2013, עמ' 30-37