מי שלא שואל – לא יודע

המאמר מציג "נס מהיר" – כלי לקריאה עתירת חשיבה ולסיכום שיעור

להורדת המאמר

ההוראה בבית- הספר המצוי מבוססת על כלל לא-כתוב האומר: קודם למידה ורק אחר כך (אם ישאר זמן) – חשיבה. הכלל ההפוך, עליו מבוססים בתי הספר הפתוחים למיניהם, אומר: קודם חשיבה ורק אחר כך (אם ישאר זמן) – למידה. על פי הכלל הראשון, מטרתו העיקרית של בית הספר היא רכישה של גופי ידע מסוימים, ומטרתו המשנית היא חשיבה על ידע זה ובאמצעותו. על פי הכלל השני, מטרתו העיקרית של בית הספר היא חשיבה (יצירתית, ביקורתית, עצמאית), ומטרתו המשנית היא רכישת ידע.

לעומת שני הכללים הסותרים הללו, קיים כלל שלישי, מורכב ומאוזן יותר, הגורס: למידה תוך כדי חשיבה וחשיבה תוך כדי למידה. כלומר, למידה טובה היא תולדה של חשיבה על ועם הנושאים הנלמדים, וחשיבה טובה היא חשיבה על ועם ידע. הכלל הזה הנחה את יאיר הראל ואותי כאשר פיתחנו עבור "מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה" את נס-מהיר: כלי לקריאה עתירת חשיבה.

המאמר פורסם בהד החינוך, ע"ח, 10, יוני 2004, עמ' 33-28