הוראת החשיבה: ההיבט האידיאולוגי

הגישות השונות להוראת החשיבה הן תולדה של אוטופיה — דימוי של "האדם המחונך" — ולא של ממצאים קוגניטיביים-אמפיריים

להורדת המאמר

המאמר מתבונן בתכניה של התנועה להוראת החשיבה מנקודת המבט של המושג "אידיאולוגיה", כפי שתואר ונותח בידי צבי לם. התבוננות בהוראת החשיבה מנקודת מבט זו מגלה, שהיא עצמה ושלוש הגישות שלה — גישת המיומנויות, גישת הנטיות וגישת ההבנה — הן אידיאולוגיות ולא תיאוריות קוגניטיביות (שהן מתחזות להן). המשמעות של תובנה זו היא שהגישות השונות להוראת החשיבה הן תולדה של אוטופיה — דימוי של "האדם המחונך" — ולא של ממצאים קוגניטיביים-אמפיריים. תיאור וניתוח הוראת החשיבה מנקודת מבט אידיאולוגית אינם שוללים אותה; הם מאפשרים הבנה חדשה שלה ויישום נבון שלה.

המאמר פורסם בגילוי דעת, גיליון 5, אביב 2014, עמ׳ 65-92