מחזיקים כיתה

יורם הרפז

החוברת מציעה עשרה עקרונות להחזקת כיתה באמצעות יצירת עניין

להורדת הספר

המדור "מחזיקים כיתה" רץ על פני עשרה גיליונות של הד החינוך במאמץ לשדל מורים לאמץ גישות להוראה ואסטרטגיות של הוראה שיש בכוחן, לדעתו של כותב המדור, לעשות את השיעורים למעניינים יותר. שיעורים מעניינים אינם רק יעד חינוכי; הם גם צורך הישרדותי: בהיעדר אמצעי ענישה יעילים, המורים חייבים לעניין את הכיתה; אין דרך אחרת – לבטח דרך חינוכית אחרת – "להחזיק כיתה".

לרכישת הספר »