מחשבות לא חינוכיות פרה ופוסט קורונה

יורם הרפז

שמונה מאמרים נוקבים שנכתבו בזמן הקורונה על שאלות היסוד של החינוך