הגישה השלישית וארגון הידע: מתווה להכשרת מורים מטפחת חשיבה

אמנון כרמון, שרית סגל, דוד קורן, יורם הרפז

הספר מציע מסגרת חדשה להכשרת מורים המבוססת על פיתוח חשיבה והבנה

הספר מציע מודל חדש להכשרת מורים: מכללה מחוללת שינוי. המחברים – כולם בעלי ניסיון בתחום הכשרת עובדי הוראה – טוענים שעל המכללות לחינוך להתייצב בחזית המאבק לשינוי מערכת החינוך ולהפיכתה למערכת המפתחת את יכולתם של התלמידים לעבוד עם ידע (ולא רק לשמרו בזיכרון עד הבחינה), כלומר – לחשוב. כדי לחולל שינוי בכיוון זה, על המכללות עצמן להשתנות ולהחליף את דפוסי הפעולה המסורתיים שלהן בדפוסי פעולה חדשים.

ביסוד הספר עומדים שני מושגים חדשים: הגישה השלישית וארגון הידע המוסדי. הגישה השלישית מנסה לחלץ את מחשבת החינוך מן הניגוד המשתק אותה במשך כמה דורות בין גישת "תוכנית הלימודים במרכז" לבין גישת "הילד במרכז"; ארגון הידע המוסדי מתייחס לדפוסי היסוד של ארגון הידע במוסדות החינוך למינהם המכתיבים למורים ולתלמידים את אופני העיסוק בידע. אימוץ הגישה השלישית ויצירת דפוסים חדשים של ארגון ידע עשויים לפתוח למכללה ולבית הספר אפשרויות חדשות.

הספר מיועד למורי מורים ולמנהלי תוכניות בתחום הכשרת מורים, אולם כל מי שעוסק בחינוך עשוי למצוא בו עניין רב.

לרכישת הספר »