נופי החשיבה: מאמרים על חשיבה טובה

דיוויד פרקינס ועמיתים

האסופה "נופי החשיבה" מציעה לקורא העברי עיון מעמיק ומקיף בעבודתו של דיוויד פרקינס- ממובילי ההוגים בעולם בתחום של חקר חשיבה וחינוכה. מאמריו הנבחרים של פרקינס, הכרוכים באסופה זו עוסקים באופן חד ומעורר בכל אותן שאלות יסוד המעצבות את אופיו ומהותו של חינוך ילדינו: כיצד אנו חושבים? ממה "עשויה" חשיבה טובה? מהי למידה עתירת חשיבה? מהי הבנה? כיצד מחנכים לחשיבה טובה, ללמידה עתירת חשיבה, ולהבנה? שבעת השערים של "נופי החשיבה" מובילים את הקורא אל גווניה הרבים של עבודת פרקינס ועמיתיו בתחום של חינוך החשיבה ואל יישומיה והשלכותיה החשובות של עבודה זו.

לרכישת הספר »