הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה

יורם הרפז - עורך

מה למוטיבציה ולכתב עת העוסק בחינוך החשיבה? מוטיבציה הרי קשורה לממדים הרגשיים של הלומדים, ואילו חינוך החשיבה עוסק בפיתוח הממדים הקוגניטיביים שלהם.

התשובה המוצעת היא שהקשר בין מוטיבציה ללמידה לבין חינוך החשיבה הוא הדוק ביותר, ושאינך יכול להיות איש מקצוע בתחום חינוך החשיבה בלי להכיר היטב את הדיון העכשווי בסוגיית המוטיבציה. קרול איימס במאמרה המופיע בחוברת טוענת, ש"המוטיבציה חשובה בשל תרומתה להישגים, אך חשובה גם כשלעצמה כתוצר". משמע, על חינוך החשיבה להתמקד בעידוד המוטיבציה להפעלת החשיבה לא פחות מאשר בפיתוח היכולת לחשוב.

לרכישת הספר »