למידה: גישות חדשות

יורם הרפז - עורך

החוברת כוללת מאמרים המנסים לתאר ולנתח את תהליך הלמידה מנקודות מבט שונות. מאמרים אחדים הם עיוניים למדי, ומאמרים אחרים הם מעשיים יותר. קריאה בהם עשויה לתת תמונה מורכבת על גישות רווחות ומתנצחות ללמידה.

לרכישת הספר »