לחץ והתנגדות בחינוך: מאמרים ושיחות

צבי לם

האסופה "לחץ והתנגדות בחינוך" כוללת מאמרים נבחרים של צבי לם אשר התפרסמו בשלושים השנים שבין 1999-1969, ושיחות שניהל (בעקבות המאמרים) עם עורך האסופה בחורף 1999. המאמרים והשיחות עוסקים בסוגיות הנוגעות לחינוך באופן ישיר ועקיף; לחץ חינוכי והתנגדות לו; איכויות שונות של למידה; הכשרת מורים; מעמד הידע בהוראה; גישות רדיקליות לחינוך; זיקתו של בית הספר לשוויון חברתי; יחסה של האידיאולוגיה למחשבת החינוך; חינוך אידיאולוגי ופוליטי; מאפייני החינוך במאה העשרים; לימודי יהדות בבית הספר; מהותה של היהדות; מתחים באידיאולוגיה הציונית; גורמי הקיטוב בחברה הישראלית, ועוד.

המאמרים והשיחות עוסקים בחינוך מתוך פרספקטיבה רחבה ומעמיקה וחושפים מגמות ורבדים שונים בהגותו של צבי לם. צבי לם היה מורה בבית ספר יסודי ותיכון ומרצה במכללה למורים ובבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים, שם הוא משמש כפרופסור למחשבת החינוך. הוא פרסם ספרים ומאמרים רבים העוסקים בהיבטים שונים של החינוך וההוראה ובנושאים אחרים (רשימת פרסומים נבחרים של צבי לם כלולה באסופה זו). הסדרה מחשבות על חינוך בהוצאת ספרית פועלים מגישה לקוראים מבחר ספרים בני זמננו, מקור ותרגום, המעלים רעיונות מעוררי מחשבה על חינוך.

לרכישת הספר »