תרבות החינוך: מאמרים על חינוך בהקשר

ג'רום ברונר

לאחר שעיצב את מחשבת החינוך בעשורים האחרונים באמצעות מושגים כמו "מבנה הידע", "תכנית הלימודים הספירלית" ו"למידת גילוי", חוזר "ברונר המאוחר" עם מושג חדש – "תרבות החינוך". באמצעות מושג זה הוא מסביר מחדש את מרכיבי החינוך. תהליכים והוויות כגון חשיבה, למידה, הוראה, ידע, תודעה, מוח ועוד נבחרים בהקשר תרבותי ומוארים באור חדש. האסופה תרבות החינוך: מאמרים על חינוך בהקשר מציעה זווית חדשה ומרתקת לדיון במושגי היסוד של החינוך.

לרכישת הספר »