קץ החינוך: הגדרה מחודשת למטרות בית הספר

ניל פוסטמן

ניל פוסטמן מציע לנו עוד ספר חכם, רהוט ומעורר. הוא טוען בו שאם לא נספק לחינוך מטרה (END) יבוא הקץ לחינוך. את המטרות מספקים לחינוך "נרטיבים" – סיפורים עתירי משמעות "המספקים הנחיה מוסרית, תחושת המשכיות, הסברים לגבי העבר, בהירות באשר להווה ותקווה לעתיד. הנרטיבים שעמדו בבסיסו של החינוך התרוקנו, טוען פוסטמן, ומציע במקומם חמישה נרטיבים חדשים. מחנכים בישראל יכולים ליישם את הנרטיבים האלו למציאות הישראלית, ויותר מכך – ליצור בהשראתם נרטיבים חדשים.

לרכישת הספר »