מחוויות מפתח לנקודות מפנה: על עוצמת ההשפעה החינוכית

גד יאיר

בספר מקורי וחשוב זה מציע גד יאיר, מרצה בכיר באוניברסיטה העברית בירושלים, לבחון את עוצמתן של השפעות חינוכיות מפרספקטיבה חדשה ומרעננת. הוא טוען כי במקום לבחון את ההצטברות האיטית וההדרגתית של החינוך, טוב יהיה לבחון את ההשפעה החינוכית בשיאה – קרי בעת התרחשותה של חוויית מפתח חינוכית. בעקבות מחקר מעמיק על אלפי חוויות מפתח של ישראלים, הספר מראה כי רבות מהן מתרחשות בפרק זמן קצר ביותר: בשיחה, בסיור, בפעילות בודדה או בהרצאה. הוא גם מראה כי בזכות העוצמה הרבה של החוויה, השפעותיה נחקקות בלומדים לכל חייהם.

חלקו הראשון של הספר מציע מסגרת כללית לניתוח חוויות מפתח והשפעותיהן. חלקו השני מוקדש לבחינת חוויות מפתח במשפחה, בבית-הספר, במסגרות בלתי-פורמליות ובצבא. חלקו השלישי של הספר מצביע על חשיבותן של "הרפתקאות חינוכיות" המחוללות גילוי עצמי, ועל דמותם המיוחדת של ההורים, המורים, המדריכים והמפקדים המחוללים חוויות מפתח.

ספר אופטימי זה מלמד על האסטרטגיות החינוכיות היוצרות חוויות מפתח ופותח אפשרות לתכנון מסגרות הוראה, חינוך והכשרה בעלות עוצמה רבה. לחלופין, הוא מצביע על דרכי הוראה היכולות לשפר את השפעתם של בתי-הספר המתקשים ביותר, כמו גם יעילותן של מסגרות חינוך אחרות. באמצעות ניתוח הממצאים ושפע הדוגמאות הספר מקדם את הבנתנו ביחס לכוחו של החינוך ומצביע על דרכים מעשיות להעלאת האפקטיביות של מסגרת חינוך שונות – הן בחינוך הפורמלי והן בחינוך הבלתי-פורמלי.

לרכישת הספר »