דרך הטבע: הפדגוגיה הטבעית והטיול החינוכי

גיל גרטל

תנועה, התנסות ושיחה יוצרים למידה, ואף-על-פי-כן שכיח מאוד בבתי הספר הציווי: "נא לשבת בשקט!". על הפער הזה בין הרצוי למצוי מבקשת הפדגוגיה הטבעית לגשר, ולהתאים את ההוראה אל הדרך הטבעית שבה מתהווה למידה.
בספר דרך הטבע סוקר המחבר את התפתחות הפדגוגיה הטבעית ואת עיקריה. בראשם – טיולי בתי הספר, בהם הטבע מחליף את הספרים כמקור הידע; המציאות שבחוץ מחליפה את הכיתה כמרחב למידה, וההתנסות מחליפה את השינון כדרך לימוד.

בספר מובא דיון על אודות הנסיבות שבעטיין הפדגוגיה הטבעית אינה מיושמת במערכת החינוך, וכן רעיונות אחדים למורים ולמדריכים המבקשים ליישמה.

ד"ר גיל גרטל, יליד 1959, תל אביב, מנהל שותף בחברת "הצוות הדידקטי", עוסק במחקר טיולים ולמידה בחוץ, בפיתוח תכנים ואמצעים להוראה ולהדרכה ובהערכה.

לרכישת הספר »