"ממנחיל תרבות לספק סחורה"

"כמו שצורתו החיצונית של זבוב נשארת שלמה לאחר שהומת על–ידי צרעה, כך מערכת החינוך שומרת על חזות חיצונית ציבורית גם אחרי שמהותה הופרטה". פרופ' דני גוטווין על מעמדם המידרדר של המורים ומערכת החינוך

להורדת הראיון המלא

פרופ' דני גוטווין

הראיון פורסם בהד החינוך, מעמד המורה בישראל
כרך פ"א, גליון 05, פברואר 2007