"אחריותיות היא בריחה מאחריות"

תכניות לימודים, סטנדרטים והערכה חיצונית יכולים להיות יסודות חיוביים ותומכי למידה, עד שהם הופכים לחלק מתפיסה פשטנית ורודנית של אחריותיות. פרופ' דוד נבו נגד הטרנד של אחריותיות

להורדת הראיון המלא

פרופ' דוד נבו

הראיון פורסם בהד החינוך, הערכה במבחן
כרך פ"א, גליון 07, יוני 2007