"הרפורמות הגיעו למקומן הנכון"

במהלך המאה הקודמת התגלגלו הרפורמות בחינוך מרמת המדינה לרמת המחוזות והרשויות, ומשם לרמת בית הספר. עתה—בראשית המאה החדשה—הן מגיעות אל מקומן הנכון: ליחסים שבין מורים לתלמידים, להתרחשויות בכיתה. כך סבור ד"ר עמי וולנסקי, חוקר, מתכנן ומבצע רפורמות

להורדת הראיון המלא

ד"ר עמי וולנסקי

הראיון פורסם בהד החינוך, מדברים רפורמה
כרך פ"א, גליון 08, אוגוסט 2007