"בעיות משמעת הן בעיות משמעות"

בתי הספר הם מוסדות חסרי משמעות מבחינת הצעירים הלומדים בהם. בעיות המשמעת ייעלמו בבתי ספר חדשים שנקים על בסיס האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשותנו. פרופ' עוז אלמוג וד"ר תמר אלמוג מטיחים ביקורת ומציעים חלופה

להורדת הראיון המלא

פרופ' עוז אלמוג וד"ר תמר אלמוג

הראיון פורסם בהד החינוך, שומעים בעיות משמעת
כרך פ"א, גליון 09, אוקטובר 2007