"ביקורתי, אך מתחיל להשלים"

תקשורת וחינוך, מחשבים וחשיבה, סביבות למידה וחינוך לשלום הם חלק מהנושאים שהעסיקו ומעסיקים את פרופ' גבי סלומון – אחד מאנשי החינוך המגוונים והיצירתיים ביותר בארץ. התובנות שלו בנושאים אלה נעות בין ביקורת להשלמה

להורדת הראיון המלא

פרופ' גבי סלומון

הראיון פורסם בהד החינוך, תנאים ללמידה
כרך פ"ב, גליון 04, פברואר 2008