"נשים וחינוך בחברה פטריארכלית"

הפטריארכיה – שלטון כוחני של גברים במוסדות החברתיים ובאמצעותם בנשים – היא המקור לעוולות ולמצוקות החברתיות. האידיאולוגיה והתיאוריה הפמיניסטיות חושפות את המבנה שלה ומציעות לה אלטרנטיבה – חברה מטריארכלית המבוססת על דאגה לזולת במקום על כוח. ד”ר אראלה שדמי מנתחת את המציאות ומציעה חזון

להורדת הראיון המלא

ד”ר אראלה שדמי

הראיון פורסם בהד החינוך, פמיניזם וחינוך
כרך פ"ב, גליון 06, אפריל 2008