"גננות נצחון"

בשולי מערכת החינוך מוקרן סרט אחר. הוא מתרחש במגמות לתקשורת ולקולנוע בבתי הספר. הגיבורים שלו הם מורים ותלמידים שעושים הוראה ולמידה מסוג אחר. המפיקות שלו הן הלגה קלר ודורית באלין. עוזרות להן רויטל זיוון וקטף מוראד־סלמה. ארבעתן משתאות נוכח התנועה שחוללו ורוצות עוד

להורדת הראיון המלא

הלגה קלר ודורית באלין

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך מהסרטים
כרך פ"ב, גליון 6א, יוני 2008