"מְחַלקת טיפים"

אין עוד אחד ששולט ברזי ההוראה כמו פרופ’ נירה חטיבה. במחקרי ההוראה שלה היא ניתחה כל שלב בהוראה – לפני השיעור, בשיעור ואחריו. היא יודעת איך להפוך את ההוראה בכיתות להוראה מקצועית ומחלקת טיפים בנדיבות. אין מי שלוקח

להורדת הראיון המלא

פרופ’ נירה חטיבה

הראיון פורסם בהד החינוך, הוראה טובה
כרך פ"ב, גליון 7, אוגוסט 2008