"מתקן עולם"

החזון החינוכי־סביבתי של ד"ר אילון שוורץ, מקימו ומנהלו של "מרכז השל: המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית", מציע למערכת החינוך מטרה, סיפור, משמעות. האם יכולה להיות מטרה נעלה יותר מהצלת הסביבה הטבעית והחברתית שלנו?

להורדת הראיון המלא

ד"ר אילון שוורץ

הראיון פורסם בהד החינוך, תיקון עולם
כרך פ"ג, גליון 1, אוקטובר 2008