"משחק הלמידה"

הוראה טובה, לפי רעיון חדש של פרופ’ דיוויד פרקינס, מנסה להניע למידה כוללת – התנסות הדומה להשתתפות במשחק. כדי שתלמידים ישחקו כראוי, כלומר ילמדו היטב, יש למלא שבעה כללים. לא חייבים ליישם מחר בכיתה, אבל כדאי להבין את רוח המשחק

להורדת הראיון המלא

פרופ’ דיוויד פרקינס

הראיון פורסם בהד החינוך, הוראה טובה #2
כרך פ"ג, גליון 02, דצמבר 2008