"מנהיגות רוחנית"

פרופ' ישעיהו תדמור, מרצה במכללה האקדמית עמק יזרעאל, מנסה לאפיין מנהיגות חינוכית תוך כדי התבוננות בדפוס המנהיגות שלו עצמו בשנים שבהן ניהל את בית הספר הריאלי בחיפה. מנהיגות רוחנית היא בעיניו התמצית של מנהיגות חינוכית

להורדת הראיון המלא

פרופ' ישעיהו תדמור

הראיון פורסם בהד החינוך, חידת המנהיגות
כרך פ"ג, גליון 04, פברואר 2009