"אירוניה זה דבר רציני"

צאתו לאור בעברית של הספר חינוך להבנה: שלבים בהתפתחות ההבנה האנושית (ספרית פועלים) הוא הזדמנות מצוינת להכיר את מחברו, ההוגה הקנדי הנחשב קירן איגן; לשמוע את עיקרי התאוריה החינוכית המיוחדת שלו, שלל רעיונות שהוא מפתח, כגון "למידה לעומק" ו"חלוקת בית הספר לשניים", וגם לא מעט ביקורת על המחקר החינוכי

להורדת הראיון המלא

קירן איגן

הראיון פורסם בהד החינוך, חידת המנהיגות
כרך פ"ג, גליון 04, פברואר 2009