"חינוך לחשיבה אינו רק קפריזה שלי"

בעיצומו של משחק הכיסאות במשרד החינוך, כשעתידה כיו"ר המזכירות הפדגוגית עדיין לא ברור, פרופ' ענת זוהר משוכנעת שאת דגל שהיא הניפה, דגל החינוך לחשיבה, כבר לא יוכלו לקפל. גם אם עכשיו יורידו אותו לחצי התורן

להורדת הראיון המלא

פרופ' ענת זוהר

הראיון פורסם בהד החינוך, חושבים חשיבה
כרך פ"ג, גליון 05, אפריל 2009