"רגעים של למידה משמעותית"

פרופ' יולי תמיר, שרת החינוך היוצאת, סוגרת קדנציה

להורדת הראיון המלא

פרופ' יולי תמיר

הראיון פורסם בהד החינוך, מחזון ומדיניות לביצוע
כרך פ"ג, גליון 06, יוני 2009