"למערכת החינוך אין עתיד"

חוקר העתיד פרופ' דוד פסיג מציע למערכת החינוך חיזוי של עתידים סבירים בתקווה שהיא תפיק מהם יעדים ותפנה את מבטה קדימה

להורדת הראיון המלא

פרופ' דוד פסיג

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך אחר
כרך פ"ד, גליון 05, אפריל 2010