"חינוך שלילי"

אי–אפשר לחשוב על חינוך מתקדם – חינוך שבו "הילד במרכז" – מבלי לחשוב על ז'אן–ז'אק רוסו. ד"ר עמוס הופמן טרח הרבה על ספרו של רוסו "אמיל", אחד הספרים החשובים ביותר בתולדות החינוך. הוא מסביר מהי תרומתו של הספר למחשבה ולעשייה בחינוך ומגן על רוסו מפני חורשי רעתו

להורדת הראיון המלא

ד"ר עמוס הופמן

הראיון פורסם בהד החינוך, חינוך אחר
כרך פ"ד, גליון 05, אפריל 2010